ZLV Online

Name of article:Vliv způsobu hospodaření, druhové skladby a fluktuace cen dříví na ekonomický výsledek lesního hospodaření
DOI:10.59269/zlv/2024/1/718
Number:1
Year:2024
Author:Jiří Remeš, Karel Pulkrab

Description of article

Vliv způsobu hospodaření, druhové skladby a fluktuace cen dříví na ekonomický výsledek lesního hospodaření
[Influence of the silvicultural system, species composition and the fluctuation of wood prices on the economic result of forest management] 48-56