ZLV Online

Název článku:Vliv způsobu hospodaření, druhové skladby a fluktuace cen dříví na ekonomický výsledek lesního hospodaření
DOI:10.59269/zlv/2024/1/718
Číslo:1
Rok:2024
Autor:Jiří Remeš, Karel Pulkrab

Popis článku

Vliv způsobu hospodaření, druhové skladby a fluktuace cen dříví na ekonomický výsledek lesního hospodaření
[Influence of the silvicultural system, species composition and the fluctuation of wood prices on the economic result of forest management] 48-56