ZLV Online

Name of article:Vodohospodářská účinnost zalesněných pahorkatinných mikropovodí s rozdílnou hlavní dřevinou v bezesrážkových periodách
Number:2
Year:2019
Author:Petr Kupec, Jan Deutscher, Libor Školoud

Description of article

Vodohospodářská účinnost zalesněných pahorkatinných mikropovodí s rozdílnou hlavní dřevinou v bezesrážkových periodách.
[Water use efficiency of forested upland micro-watersheds as affected by the dominant tree species composition] 86-93