ZLV Online

Název článku:Vodohospodářská účinnost zalesněných pahorkatinných mikropovodí s rozdílnou hlavní dřevinou v bezesrážkových periodách
Číslo:2
Rok:2019
Autor:Petr Kupec, Jan Deutscher, Libor Školoud

Popis článku

Vodohospodářská účinnost zalesněných pahorkatinných mikropovodí s rozdílnou hlavní dřevinou v bezesrážkových periodách.
[Water use efficiency of forested upland micro-watersheds as affected by the dominant tree species composition] 86-93