ZLV Online

Name of article:Vyhodnocení růstu podsadeb buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré pod porosty jeřábu ptačího
Number:1
Year:2016
Author:Petr Vaněk, Oldřich Mauer, Kateřina Houšková

Description of article

Vyhodnocení růstu podsadeb buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré pod porosty jeřábu ptačího.
[Evaluation of the growth of European beech, Norway spruce and Silver fir planted under the stands of European mountain ash] 25 - 34.