ZLV Online

Název článku:Vyhodnocení růstu podsadeb buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré pod porosty jeřábu ptačího
Číslo:1
Rok:2016
Autor:Petr Vaněk, Oldřich Mauer, Kateřina Houšková

Popis článku

Vyhodnocení růstu podsadeb buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré pod porosty jeřábu ptačího.
[Evaluation of the growth of European beech, Norway spruce and Silver fir planted under the stands of European mountain ash] 25 - 34.