ZLV Online

Name of article:Vývoj depozic imisních látek a jejich vstupu do odtékající vody v oblasti Českomoravské vrchoviny
Number:2
Year:2013
Author:Zdeněk Vícha, Zora Lachmanová, Věra Fadrhonsová, Václav Lochman, Milan Bíba

Description of article

Vývoj depozic imisních látek a jejich vstupu do odtékající vody v oblasti Českomoravské vrchoviny.
[Air pollutants deposition development and their input into runoff water in the region of Bohemian-Moravian Highland] 158 - 166.