ZLV Online

Name of article:Životnost a množství kořenů smrku ztepilého na plochách mezinárodního monitoringu ICP Forests v České republice
Number:1
Year:2011
Author:Vít Šrámek, Věra Fadrhonsová

Description of article

Životnost a množství kořenů smrku ztepilého na plochách mezinárodního monitoringu ICP Forests v České republice.
[Norway spruce root vitality and biomass at the ICP Forests monitoring plots in the Czech Republic] 58 - 67.