ZLV Online

Název článku:Životnost a množství kořenů smrku ztepilého na plochách mezinárodního monitoringu ICP Forests v České republice
Číslo:1
Rok:2011
Autor:Vít Šrámek, Věra Fadrhonsová

Popis článku

Životnost a množství kořenů smrku ztepilého na plochách mezinárodního monitoringu ICP Forests v České republice.
[Norway spruce root vitality and biomass at the ICP Forests monitoring plots in the Czech Republic] 58 - 67.