ZLV Online

Name of article:Změny hladiny podzemní vody vlivem hydromelioračního zásahu a odrůstání obnovených lesních porostů
Number:1
Year:2011
Author:Vladimír Černohous, David Dušek, František Šach

Description of article

Změny hladiny podzemní vody vlivem hydromelioračního zásahu a odrůstání obnovených lesních porostů.
[Influence of drainage treatment and growing of renewed forest stands on changes in groundwater table] 1 - 8.