ZLV Online

Název článku:Změny hladiny podzemní vody vlivem hydromelioračního zásahu a odrůstání obnovených lesních porostů
Číslo:1
Rok:2011
Autor:Vladimír Černohous, David Dušek, František Šach

Popis článku

Změny hladiny podzemní vody vlivem hydromelioračního zásahu a odrůstání obnovených lesních porostů.
[Influence of drainage treatment and growing of renewed forest stands on changes in groundwater table] 1 - 8.