ZLV Online

Name of article:Změny klimatizační funkce lesních porostů jako následek jejich plošného odumření po gradaci lýkožrouta smrkového
Number:1
Year:2022
Author:Petra Hesslerová, Hanna Huryna, Jan Pokorný, Alice Kozumplíková, Ilja Vyskot

Description of article

Změny klimatizační funkce lesních porostů jako následek jejich plošného odumření po gradaci lýkožrouta smrkového
[Changes in the air-conditioning function of forest stands as a result of their decay after the gradation of Ips typographus] 10-23