ZLV Online

Název článku:Změny klimatizační funkce lesních porostů jako následek jejich plošného odumření po gradaci lýkožrouta smrkového
Číslo:1
Rok:2022
Autor:Petra Hesslerová, Hanna Huryna, Jan Pokorný, Alice Kozumplíková, Ilja Vyskot

Popis článku

Změny klimatizační funkce lesních porostů jako následek jejich plošného odumření po gradaci lýkožrouta smrkového
[Changes in the air-conditioning function of forest stands as a result of their decay after the gradation of Ips typographus] 10-23