ZLV Online

Name of article:Změny ve vývoji populace silně ohroženého tisu červeného (Taxus baccata L.) v Lužických horách po 20 letech zintenzivněné ochrany (1999–2019)
Number:3
Year:2020
Author:Petr Novotný, Jiří Tomec, Martin Fulín, Jiří Čáp, Jaroslav Dostál, Alexandr Hrozek, Lenka Hrozková, Jan Skaloš

Description of article

Změny ve vývoji populace silně ohroženého tisu červeného (Taxus baccata L.) v Lužických horách po 20 letech zintenzivněné ochrany (1999–2019)
[Changes in the development of highly endangered common yew (Taxus baccata L.) population in the Lužické hory (Lusatian Mountains) after 20 years of intensified protection (1999–2019)] 135-145