ZLV Online

Name of article:Chemismus vody drobných vodních toků ve vodohospodářsky významných lesních oblastech ČR
Number:2
Year:2007
Author:Milan Bíba, Zdeněk Vícha, Zuzana Oceánská

Description of article

Chemismus vody drobných vodních toků ve vodohospodářsky významných lesních oblastech ČR.
[Water chemistry of small water streams economically important in forest areas of CR] 132 - 137.