ZLV Online

Název článku:Chemismus vody drobných vodních toků ve vodohospodářsky významných lesních oblastech ČR
Číslo:2
Rok:2007
Autor:Milan Bíba, Zdeněk Vícha, Zuzana Oceánská

Popis článku

Chemismus vody drobných vodních toků ve vodohospodářsky významných lesních oblastech ČR.
[Water chemistry of small water streams economically important in forest areas of CR] 132 - 137.