ZLV Online

Name of article:Diverzita a početnost drobných savců v lesních výsadbách na podzim 2015
Number:3
Year:2017
Author:Ladislav Čepelka, Marta Heroldová, Miloslav Homolka, Luboš Purchart, Josef Suchomel

Description of article

Diverzita a početnost drobných savců v lesních výsadbách na podzim 2015.
[Diversity and abundance of small mammals in forest plantations in autumn 2015] 189 - 196.