ZLV Online

Název článku:Diverzita a početnost drobných savců v lesních výsadbách na podzim 2015
Číslo:3
Rok:2017
Autor:Ladislav Čepelka, Marta Heroldová, Miloslav Homolka, Luboš Purchart, Josef Suchomel

Popis článku

Diverzita a početnost drobných savců v lesních výsadbách na podzim 2015.
[Diversity and abundance of small mammals in forest plantations in autumn 2015] 189 - 196.