ZLV Online

Name of article:Douglaska tisolistá – dřevina vhodná k zalesňování bývalých zemědělských půd
Number:Special
Year:2011
Author:Jan Bartoš, Dušan Kacálek

Description of article

Douglaska tisolistá - dřevina vhodná k zalesňování bývalých zemědělských půd.
[Douglas-fir - a tree species suitable for afforestation of formerly-agricultural land] 6 - 13.