ZLV Online

Název článku:Douglaska tisolistá – dřevina vhodná k zalesňování bývalých zemědělských půd
Číslo:Special
Rok:2011
Autor:Jan Bartoš, Dušan Kacálek

Popis článku

Douglaska tisolistá - dřevina vhodná k zalesňování bývalých zemědělských půd.
[Douglas-fir - a tree species suitable for afforestation of formerly-agricultural land] 6 - 13.