ZLV Online

Name of article:Postupy oceňování půdoochranné funkce lesa prostřednictvím nákladů kompenzace při převodu lesních pozemků na pozemky nelesní
Number:2
Year:2018
Author:František Šach, Luděk Šišák, Vladimír Černohous, Ondřej Špulák

Description of article

Postupy oceňování půdoochranné funkce lesa prostřednictvím nákladů kompenzace při převodu lesních pozemků na pozemky nelesní.
[Procedures of pricing soil conservation function of the forest through compensation costs at conversion of forest lands into non-forest ones] 120 - 128.