ZLV Online

Název článku:Postupy oceňování půdoochranné funkce lesa prostřednictvím nákladů kompenzace při převodu lesních pozemků na pozemky nelesní
Číslo:2
Rok:2018
Autor:František Šach, Luděk Šišák, Vladimír Černohous, Ondřej Špulák

Popis článku

Postupy oceňování půdoochranné funkce lesa prostřednictvím nákladů kompenzace při převodu lesních pozemků na pozemky nelesní.
[Procedures of pricing soil conservation function of the forest through compensation costs at conversion of forest lands into non-forest ones] 120 - 128.