ZLV Online

Name of article:Příspěvek k poznání teplotních souvislostí prosadeb jehličnatých porostů náhradních dřevin
Number:Special
Year:2009
Author:Ondřej Špulák

Description of article

Příspěvek k poznání teplotních souvislostí prosadeb jehličnatých porostů náhradních dřevin.
[Contribution to study of temperature relationships of interplantings in coniferous substitute tree forest stands] 59 - 66.