ZLV Online

Název článku:Příspěvek k poznání teplotních souvislostí prosadeb jehličnatých porostů náhradních dřevin
Číslo:Special
Rok:2009
Autor:Ondřej Špulák

Popis článku

Příspěvek k poznání teplotních souvislostí prosadeb jehličnatých porostů náhradních dřevin.
[Contribution to study of temperature relationships of interplantings in coniferous substitute tree forest stands] 59 - 66.