ZLV Online

Name of article:Příspěvek k určení návrhového průtoku při hrazení bystřin a úpravách toků
Number:4
Year:2012
Author:Karel Zlatuška, Karel Drápela

Description of article

Příspěvek k určení návrhového průtoku při hrazení bystřin a úpravách toků.
[Contribution to the determination of design discharge in torrent control and stream regulation] 314 - 326.