ZLV Online

Název článku:Příspěvek k určení návrhového průtoku při hrazení bystřin a úpravách toků
Číslo:4
Rok:2012
Autor:Karel Zlatuška, Karel Drápela

Popis článku

Příspěvek k určení návrhového průtoku při hrazení bystřin a úpravách toků.
[Contribution to the determination of design discharge in torrent control and stream regulation] 314 - 326.