ZLV Online

Name of article:Srovnání potenciálu různých druhů přípravných dřevin pro využití v podmínkách imisní oblasti Orlických hor
Number:3
Year:2007
Author:Jan Chládek, Petr Novotný

Description of article

Srovnání potenciálu různých druhů přípravných dřevin pro využití v podmínkách imisní oblasti Orlických hor.
[Various pioneer tree species comparison for utilization in conditions of the Orlické hory Mts. immission area] 226 - 233.