ZLV Online

Název článku:Srovnání potenciálu různých druhů přípravných dřevin pro využití v podmínkách imisní oblasti Orlických hor
Číslo:3
Rok:2007
Autor:Jan Chládek, Petr Novotný

Popis článku

Srovnání potenciálu různých druhů přípravných dřevin pro využití v podmínkách imisní oblasti Orlických hor.
[Various pioneer tree species comparison for utilization in conditions of the Orlické hory Mts. immission area] 226 - 233.