Expertní a poradenská činnost pro vlastníky lesů v zajišťování speciálních výsadeb rychlerostoucích dřevin (2000 – 2010)

Poskytování informací týkajících se zakládání výsadeb rychlerostoucích dřevin a jejich pěstování v porostech, dodávání vhodného sortimentu reprodukčního materiálu.

Poradenská a expertní činnost je zaměřena na uspokojování poptávky vlastníků půdy zejména po informacích týkajících se zakládání výsadeb rychlerostoucích dřevin a jejich pěstování v porostech. Vedle osobních a telefonických konzultací jsou poskytovány také písemné odborné posudky. Pro zakládání výsadeb rychlerostoucích dřevin je připravován odběratelům sadební materiál doporučeného sortimentu. Uživateli poradenské služby jsou LČR s.p., drobní vlastníci, obce i soukromé firmy.Veškerý reprodukční materiál je dodáván z uznaných klonových archivů topolů a vrb udržovaných ve VS v Uherském Hradišti.

Seznam topolových klonů testovaných pro pěstování v České republice v obmýtí 15-25 let

Populus x euroamericana (Dode) Guinier

 • cv. Blanc du Poitou
 • cv. Dolomiten
 • cv. Eckhof
 • cv. Flachslanden
 • cv. Gelrica
 • cv. Heidemij
 • cv. I 45/51
 • cv. I 476
 • cv. I 500/53
 • cv. Löns
 • cv. Marilandica
 • cv. Neupotz
 • cv. NL-B-132b
 • cv. NL-B-132k
 • cv. NL-B-132m
 • cv. Robusta
 • cv. Spreewald
 • cv. Virginiana de Frignicourt

Populus maximowiczii x berolinensis (Stout et Schreiner)

– cv. Oxford

Populus maximowiczii x trichocarpa (Stout et Schreiner)

– cv. Androscoggin
– cv. NE 42

Populus trichocarpa Torr. et Gray

– cv. Fritzi Pauley

Útvar: Reprodukční zdroje
Typ projektu: trvalá činnost pro MZe
Zadavatel: MZe
Řešitel(é): L. Čížková