Seznam topolových klonů

Expertní a poradenská činnost pro vlastníky lesů v zajišťování speciálních výsadeb rychlerostoucích dřevin (2000 – 2010)

Poskytování informací týkajících se zakládání výsadeb rychlerostoucích dřevin a jejich pěstování v porostech, dodávání vhodného sortimentu reprodukčního materiálu.

Poradenská a expertní činnost je zaměřena na uspokojování poptávky vlastníků půdy zejména po informacích týkajících se zakládání výsadeb rychlerostoucích dřevin a jejich pěstování v porostech. Vedle osobních a telefonických konzultací jsou poskytovány také písemné odborné posudky. Pro zakládání výsadeb rychlerostoucích dřevin je připravován odběratelům sadební materiál doporučeného sortimentu. Uživateli poradenské služby jsou LČR s.p., drobní vlastníci, obce i soukromé firmy.Veškerý reprodukční materiál je dodáván z uznaných klonových archivů topolů a vrb udržovaných ve VS v Uherském Hradišti.

Přehled klonů pro biomasu, ZRM topoly a vrby

Útvar: Reprodukční zdroje
Typ projektu: trvalá činnost pro MZe
Zadavatel: MZe
Řešitel(é): L. Čížková