ZLV Online

Name of article:Analýza účinnosti myslivecké legislativy a kontrolních metod v mysliveckém hospodaření v České republice se zřetelem na přestupky a trestné činy
Number:Special
Year:2008
Author:Martin Žižka, Miloslav Vach

Description of article

Analýza účinnosti myslivecké legislativy a kontrolních metod v mysliveckém hospodaření v České republice se zřetelem na přestupky a trestné činy.
[The analysis of hunting legislative and game management control methods efficiency in the Czech Republic with regard to transgression and malfeasance] 28 - 35.