ZLV Online

Název článku:Analýza účinnosti myslivecké legislativy a kontrolních metod v mysliveckém hospodaření v České republice se zřetelem na přestupky a trestné činy
Číslo:Special
Rok:2008
Autor:Martin Žižka, Miloslav Vach

Popis článku

Analýza účinnosti myslivecké legislativy a kontrolních metod v mysliveckém hospodaření v České republice se zřetelem na přestupky a trestné činy.
[The analysis of hunting legislative and game management control methods efficiency in the Czech Republic with regard to transgression and malfeasance] 28 - 35.