ZLV Online

Name of article:Analýza vývoje struktury zaměstnanosti v lesnictví od poloviny minulého století až po současnost
Number:3
Year:2014
Author:Alexandr Fanta, Luděk Šišák

Description of article

Analýza vývoje struktury zaměstnanosti v lesnictví od poloviny minulého století až po současnost.
[Analysis of structure development of employment in the Czech forestry sector from the 1950s to the present] 160 - 166.