ZLV Online

Name of article:Dynamika produkcie biomasy plodníc epigeických sporokarpov v smrekových monokultúrach (Západné Karpaty)
Number:3
Year:2020
Author:Ivan Mihál, Eva Luptáková

Description of article

Dynamika produkcie biomasy plodníc epigeických sporokarpov v smrekových monokultúrach (Západné Karpaty)
[Dynamic of biomass production of epigeic sporocarps in monoculture spruce stands (Western Carpathians)] 197-207