ZLV Online

Název článku:Dynamika produkcie biomasy plodníc epigeických sporokarpov v smrekových monokultúrach (Západné Karpaty)
Číslo:3
Rok:2020
Autor:Ivan Mihál, Eva Luptáková

Popis článku

Dynamika produkcie biomasy plodníc epigeických sporokarpov v smrekových monokultúrach (Západné Karpaty)
[Dynamic of biomass production of epigeic sporocarps in monoculture spruce stands (Western Carpathians)] 197-207