ZLV Online

Name of article:Komparácia právnych aspektov využívania lesov verejnosťou v Slovenskej republike a Českej republike
Number:1
Year:2021
Author:Martina Kašubová, Ján Lichý, Rastislav Šulek

Description of article

Komparácia právnych aspektov využívania lesov verejnosťou v Slovenskej republike a Českej republike
[Comparison of legal aspects of public access to forests in the Slovak Republic and the Czech Republic] 11-18