ZLV Online

Název článku:Komparácia právnych aspektov využívania lesov verejnosťou v Slovenskej republike a Českej republike
Číslo:1
Rok:2021
Autor:Martina Kašubová, Ján Lichý, Rastislav Šulek

Popis článku

Komparácia právnych aspektov využívania lesov verejnosťou v Slovenskej republike a Českej republike
[Comparison of legal aspects of public access to forests in the Slovak Republic and the Czech Republic] 11-18