ZLV Online

Name of article:Kontrolní šetření forem obchodu s dřívím a jejich zastoupení v České republice: odborné sdělení
Number:3
Year:2017
Author:Jiří Oliva

Description of article

Kontrolní šetření forem obchodu s dřívím a jejich zastoupení v České republice: odborné sdělení.
[Control analysis of the timber trade forms in the Czech Republic: short communication] 208 - 212.