ZLV Online

Název článku:Kontrolní šetření forem obchodu s dřívím a jejich zastoupení v České republice: odborné sdělení
Číslo:3
Rok:2017
Autor:Jiří Oliva

Popis článku

Kontrolní šetření forem obchodu s dřívím a jejich zastoupení v České republice: odborné sdělení.
[Control analysis of the timber trade forms in the Czech Republic: short communication] 208 - 212.