ZLV Online

Name of article:Modelové druhové skladby s rozdílným zastoupením cílových a přípravných dřevin: komparace nákladů na obnovu lesa a vyhodnocení potenciální hodnoty porostů v mýtním věku
Number:3
Year:2020
Author:Karel Švéda, Karel Pulkrab, Jan Bukáček

Description of article

Modelové druhové skladby s rozdílným zastoupením cílových a přípravných dřevin: komparace nákladů na obnovu lesa a vyhodnocení potenciální hodnoty porostů v mýtním věku
[Model species compositions with different species share of target tree species and pioneer tree species: comparison of the forest regeneration costs and the evaluation of the potential value of stands at the rotation age] 164-174