ZLV Online

Název článku:Modelové druhové skladby s rozdílným zastoupením cílových a přípravných dřevin: komparace nákladů na obnovu lesa a vyhodnocení potenciální hodnoty porostů v mýtním věku
Číslo:3
Rok:2020
Autor:Karel Švéda, Karel Pulkrab, Jan Bukáček

Popis článku

Modelové druhové skladby s rozdílným zastoupením cílových a přípravných dřevin: komparace nákladů na obnovu lesa a vyhodnocení potenciální hodnoty porostů v mýtním věku
[Model species compositions with different species share of target tree species and pioneer tree species: comparison of the forest regeneration costs and the evaluation of the potential value of stands at the rotation age] 164-174