ZLV Online

Name of article:Návrh způsobu zachování a reprodukce genetických zdrojů tisu červeného (Taxus baccata L.) v CHKO Lužické hory
Number:4
Year:2010
Author:Petr Novotný, Alexandr Hrozek

Description of article

Návrh způsobu zachování a reprodukce genetických zdrojů tisu červeného (Taxus baccata L.) v CHKO Lužické hory.
[Proposing of methodology for common yew (Taxus baccata L.) genetic resources conservation and reproduction in the protected landscape area Lužické Mts.] 273 - 281.