ZLV Online

Název článku:Návrh způsobu zachování a reprodukce genetických zdrojů tisu červeného (Taxus baccata L.) v CHKO Lužické hory
Číslo:4
Rok:2010
Autor:Petr Novotný, Alexandr Hrozek

Popis článku

Návrh způsobu zachování a reprodukce genetických zdrojů tisu červeného (Taxus baccata L.) v CHKO Lužické hory.
[Proposing of methodology for common yew (Taxus baccata L.) genetic resources conservation and reproduction in the protected landscape area Lužické Mts.] 273 - 281.