ZLV Online

Name of article:Ověření výsledků ekonomického hodnocení těžebních technologií v lesích se zvláštním statutem ochrany
Number:4
Year:2010
Author:Petra Hlaváčková, Dalibor Šafařík

Description of article

Ověření výsledků ekonomického hodnocení těžebních technologií v lesích se zvláštním statutem ochrany.
[Verification of the results of economic evaluation of logging technologies in forests with special protection status] 317 - 330.