ZLV Online

Název článku:Ověření výsledků ekonomického hodnocení těžebních technologií v lesích se zvláštním statutem ochrany
Číslo:4
Rok:2010
Autor:Petra Hlaváčková, Dalibor Šafařík

Popis článku

Ověření výsledků ekonomického hodnocení těžebních technologií v lesích se zvláštním statutem ochrany.
[Verification of the results of economic evaluation of logging technologies in forests with special protection status] 317 - 330.