ZLV Online

Name of article:Porovnání růstových schopností in vitro sazenic různých druhů dřevin na ploše „Polná II“
Number:1
Year:2011
Author:Jaroslav Dostál, Helena Cvrčková, Petr Novotný

Description of article

Porovnání růstových schopností in vitro sazenic různých druhů dřevin na ploše „Polná II“.
[Comparison of in vitro plants with generative plants on the demonstration plot „Polná II“] 9 - 14.