ZLV Online

Název článku:Porovnání růstových schopností in vitro sazenic různých druhů dřevin na ploše „Polná II“
Číslo:1
Rok:2011
Autor:Jaroslav Dostál, Helena Cvrčková, Petr Novotný

Popis článku

Porovnání růstových schopností in vitro sazenic různých druhů dřevin na ploše „Polná II“.
[Comparison of in vitro plants with generative plants on the demonstration plot „Polná II“] 9 - 14.