ZLV Online

Name of article:Přímý vliv struktury zemědělské krajiny na výměru domovských okrsků zajíce polního: předběžné výsledky z České republiky
DOI:10.59269/zlv/2023/3/701
Number:3
Year:2023
Author:Richard Ševčík, Aleksandra Krivopalova, Jan Cukor

Description of article

Přímý vliv struktury zemědělské krajiny na výměru domovských okrsků zajíce polního: předběžné výsledky z České republiky
[Direct effect of farmland structure on european hare home range size: preliminary results from the Czech Republic] 159-167