ZLV Online

Název článku:Přímý vliv struktury zemědělské krajiny na výměru domovských okrsků zajíce polního: předběžné výsledky z České republiky
DOI:10.59269/zlv/2023/3/701
Číslo:3
Rok:2023
Autor:Richard Ševčík, Aleksandra Krivopalova, Jan Cukor

Popis článku

Přímý vliv struktury zemědělské krajiny na výměru domovských okrsků zajíce polního: předběžné výsledky z České republiky
[Direct effect of farmland structure on european hare home range size: preliminary results from the Czech Republic] 159-167