ZLV Online

Name of article:Produkce a vývoj půdního prostředí porostů na bývalých zemědělských půdách v oblasti Českomoravské vrchoviny
Number:Special
Year:2011
Author:Vilém Podrázský, Jiří Procházka, Jiří Remeš

Description of article

Produkce a vývoj půdního prostředí porostů na bývalých zemědělských půdách v oblasti Českomoravské vrchoviny.
[Production and development of soil environment of forest stands on former agricultural lands in the region of Czech-Moravian Highland] 27 - 35.